OP-EN-TOP NEDERLANDS

Woordenlijst overbodig Engels

In oktober 2015 is de „Woordenlijst evenwaardig Nederlands. Voorstellen voor Nederlandse woordkeuze” vervangen door de lijst Op-en-Top Nederlands. Woordenlijst overbodig Engels.

Deze is verschenen in boekvorm, maar ook via de toep („app”) vindpunt.nl is de woordenlijst te raadplegen. Tevens kan men zelf gesignaleerde overbodige Engelse woorden melden, met eventueel een Nederlandstalige vervanger ervoor. De redactie van OTN zal deze vervangers geregeld toetsen en de beste in de woordenlijst plaatsen.

Het eerste exemplaar van het boek is tijdens de Week van het Nederlands is aangeboden aan Geert Joris, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Naast het boek is een webstek gemaakt.  Zie op-en-top-nederlands.nl en vindpunt.nl/vindpunt.php.

Maak een keuze:

Over Op-en-Top Nederlands. Woordenlijst overbodig Engels

Over Op-en-Top Nederlands

De woordenlijst raadplegen en nieuwe voorstellen doen

Zie ook:

Recente aanvullingen, nog niet opgenomen in Op-en-Top Nederlands

Het belang van Nederlands woordgebruik

Anglicismen

Inleiding en verantwoording bij Woordenlijst Evenwaardig Nederlands

Suggestie:
Als u vaak de woordenlijst wilt raadplegen, is het wellicht handig een koppeling naar Vindpunt naar deze pagina op uw bladwijzerbalk te zetten.


Op-en-Top Nederlands verschijnt onder auspiciën van Stichting Nederlands.NAAR OPENINGSPAGINA

Naar de webstek van Dick van Zijderveld.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––


© Dick van Zijderveld 2004 - 2016