OVER TAAL EN SPELLING
Teksten van Dick van Zijderveld

 Het belang van Nederlands woordgebruik (artikel)
    Over het belang van een zorgvuldige omgang met het Nederlands

  Op-enTop Nederlands
    Woordenlijst overbodig Engels.
    In deze lijst is
Woordenlijst Evenwaardig Nederlands grotendeels opgenomen.

•  Anglicismen
   Lijst van anglicismen en endere Engelse zegswijzen in het Nederlands.

 Over de spelling van het Nederlands
   Een aanzet tot een voorstel tot logische spellingsvereenvoudiging.

   De taalkolommen van Dirk Heuvelland
    Kritisch commentaar op meer of minder alledaags taalgebruik.

•   De Taalsmid
    Kritische artikeltjes over hedendaagse taalontwikkelingen


     


–––––––––––––––––––––––––––––––© Dick van Zijderveld 2006 - 2016