Nieuws en Agenda
ARCHIEF
2006-2012


Naar archief 2006-2012

Schrijverskring Gyrinus natator heeft plaats voor nieuwe leden
Schrijverskring Gyrinus natator is op zoek naar een of twee nieuwe leden. Lees meer op de pagina van de Schrijverskring.
5 november 2012


»Een witte roos« verschenen
Vernieuwde verhalenbundel als digitaal boek


»Een witte roos« is verschenen!
Deze bundel bevat zes verhalen met een meer of minder magisch-realistisch en psychologisch karakter.
Alledaagse situaties worden verstoord door raadselachtige gebeurtenissen en schijnbaar toevallige omstandigheden hebben grote gevolgen voor de levens van de personages in deze verhalenbundel. Allen staan zij – op een of andere manier – op een keerpunt in hun leven. De situaties waarin zij terechtkomen zijn niet goed te rijmen met het gezond verstand, maar lijken wel degelijk zinvol te zijn in de alledaagse realiteit van de betrokkenen. Waar eindigt toevallig, waar begint „het lot”? En wat is „de werkelijkheid” eigenlijk?

Deze bundel wordt als digitaal boek uitgegeven door uitgeverij Ons Woord.
Het boek telt 250 pagina’s en kost € 6,99.
Verkrijgbaar bij Ons Woord, en bij Selexyz, Bruna, Ako, Eci, Ebook.nl en andere (internet)boekhandels.

In »Een witte roos« staan vier verhalen uit de eerder uitgegeven bundel »Late lente«, en twee nieuwe verhalen.
Meer hierover …
25 juli/24 september 2012»Een witte roos«
Vernieuwde verhalenbundel als digitaal boek

Op maandag 23 juli a.s. verschijnt de vernieuwde verhalenbundel »Een witte roos«. Deze bundel wordt als digitaal boek uitgegeven door uitgeverij Ons Woord.
In »Een witte roos« staan vier verhalen uit de eerder uitgegeven bundel »Late lente«, en twee nieuwe verhalen.
17 juli 2012


Laatste OpSpraak in mei verschenen

In mei jl. is het laatste nummer van OpSpraak, nummer 48 verschenen, waarmee na ruim 17 jaar een einde is gekomen aan een uniek literair tijdschrift. Inlichtingen: info@opspraak.net.
Zie ook eerder bericht van 1 februari 2012.
5 juli 2012


„Late lente” sinds 6 maart 2012 uitgegeven door Parelz

Het verhaal »Late lente« wordt nu uitgegeven door uitgeverij Parelz. Sinds 6 maart jl. kunt u het verhaal kiezen in een zelf samen te stellen verhalenbundel. Op de nieuwspagina van de stek wordt de auteur geïntroduceerd; elders op de stek zijn een beschrijving en een fragment van het verhaal te vinden.
De laatste exemplaren van de eerder uitgegeven bundel »Late lente. Verhalen« zijn te bestellen bij Boekmerk.
8 maart 2012


„Late lente. Verhalen” binnenkort niet meer leverbaar via de boekhandel

Mijn verhalenbundel »Late lente.Verhalen« is vanaf 16 februari a.s. niet meer te bestellen in de boekhandel of bij Free Musketeers. De laatste exemplaren worden verkocht via Boekmerk.
Op het ogenblik onderzoek ik de mogelijkheden voor het samenstellen van een nieuwe bundel, waarin ook de verhalen uit »Late lente« zijn opgenomen.

1 februari 2012.
Winnaars van de Nieuwegeinse Literatuurprijs 2011 bekend

Donderdag 26 januari jl. zijn de winnaars van de Nieuwegeinse Literatuurprijs 2011 bekend gemaakt. Deze bekendmaking en de prijsuitreiking vonden plaats in de nieuwe Bibliotheek De Tweede Verdieping in Nieuwegein.

Proza
Aanmoedigingsprijs: Anaïd Haen met het verhaal Bevrijding.
Eervolle vermelding: Anneke Wasscher met Vaders.
Winnaar van de NLP 2011 voor proza is Mels Dees met Nocturne.

Poëzie
Aanmoedigingsprijs: Anke Labrie met het gedicht Chapelle du Rosaire.
Eervolle vermelding: Ger Geul met De polder.
Winnaar van de NLP 2011 voor poëzie is Rik Dereeper met Reis.

De avond werd muzikaal begeleid door Bjorn van Rozen.

De winnende verhalen en gedichten en de juryrapporten worden gepubliceerd in OpSpraak 48, dat in maart 2012 verschijnt.
Alle genomineerde verhalen en gedichten worden binnenkort op de webpagina’s van OpSpraak gepubliceerd.
1 februari 2012


Uitgave OpSpraak wordt beëindigd

Helaas ziet het bestuur van Beeldspraak zich genoodzaakt de uitgave van OpSpraak na nummer 48 (voorjaarsnummer 2012) om financiële redenen te beëindigen.
Zo komt er na ruim 17 jaar een einde aan een uniek literair tijdschrift.
Overigens tekent het bestuur hierbij met nadruk aan dat de uitgave niet wordt beëindigd wegens kwaliteit, inhoud of opzet van OpSpraak.
De abonnees ontvangen het laatste nummer gratis.
Voorlopig blijven de webstek www.opspraak.net en de nieuwsbrief OpSpraak digitaal waarschijnlijk voorlopig in veranderde opzet wel bestaan.
1 februari 2012


Nominaties NLP 2011

De genomineerden voor de Nieuwegeinse Literatuurprijs 2011 zijn bekend.
De winnaars worden op 26 januari 2012 in een feestelijke bijeenkomst in het Stadshuis van Nieuwegein bekendgemaakt.
Zie www.opspraak.net.
21 december 2011OpSpraak 47 is uit!

Uit de inhoud van nummer 47:
- Jonge debutanten initiëren literair collectief De Jagers
- LeoArie Elsenaar, Talent in opspraak
- Chloé van Uum, Een Nederlandse schrijfster in Griekenland. Vraaggesprek met Wilma Hollander
- Poëzie van Gro nama, Ton de Gruijter, Jan Holtman, J.C. Muts, Gerrit Pleijter, Nico van den Raad, Jakob Rosenbaum, RovLi,
Chantal Sap, Doortje Stam, Erika de Stercke en Jaap Versteegh.
- Verhalen van Leo Elsinger, Hollands next bestseller writer en Joris Lenstra, Het meisje in de spiegels.

U kunt zich abonneren door een berichtje te sturen naar info@opspraak.net. Losse nummers zijn te bestellen via hetzelfde adres.Abonnees ontvangen ook de gratis nieuwsbrief van OpSpraak.

Losse nummers zijn te bestellen door overmaking van € 7,40 op rekening 56.84.02.170 ten name van Stichting BeeldSpraak, onder vermelding van naam, adres en gewenst nummer.

Zie verder www.opspraak.net.

6 december 2011

––––––––––––––––––––


Even voorstellen

Op Schrijvers4fun staat in sinds enkele dagen in de rubriek »Even voorstellen« een presentatie van mij als schrijver en mijn activiteiten.

15 november 2011

––––––––––––––––––––

OpSpraak 46 verschenen

Eind juni is het zomernummer van OpSpraak, nummer 46, verschenen. Het thema van dit nummer is: »De toekomst van literair Nederland« uitgewerkt in enkele opstellen. Verder in dit nummer o.m. een aantal recensies, een lang verhaal en verschillende en gedichten. Zie verder www.opspraak.net.

10 augustus 2011

––––––––––––––––––––

Ontbijtscène

In Schreef (tijdschrift van Taalpodium Utrecht/Zeist) van mei 2011 is mijn korte verhaal Ontbijtscène geplaatst.

2 mei 2011
––––––––––––––––––––
Nieuwegeinse Literatuurprijs

Stuur een verhaal of gedicht in voor de Nieuwegeinse Literatuurprijs 2011! Zie het nieuwe reglement op de webpagina’s van OpSpraak.

20 april 2011
––––––––––––––––––––
OpSpraak 45 verschenen

Eind maart is het voorjaarsnummer van OpSpraak, nummer 45, verschenen. Het thema van dit nummer is: »Taalmisbruik in prozakringen«. Verder in dit nummer o.m. een aantal recensies, en natuurlijk verschillende verhalen en gedichten. Zie verder www.opspraak.net.
30 maart 2011

––––––––––––––––––––
OpSpraak 44 verschenen

Onlangs is – door technische tegenslag vertraagd – OpSpraak 44 verschenen. In dit nummer o.a. De uitslag van de Nieuwegeinse Literatuurprijs 2010 en de winnende inzendingen, een opstel van LeoArie Elsenaar over het nut van schrijfwedstrijden, en een aantal verhalen en gedichten, waaronder mijn verhaal Net als vroeger. Zie www.opspraak.net.
11 januari 2011

––––––––––––––––––––

Nu ook op Twitter

Sinds 1 december ben ik te volgen op Twitter. Mijn ’kwetters’ staan op http://twitter.com/#!/dickvzijderveld/.
4 december 2010
––––––––––––––––––––

’Late lente’ favoriet bij Schrijverspunt

Het recensententeam van Schrijverspunt heeft zijn favorietenlijst 2010 gepubliceerd. Uit de boeken die dit jaar gerecenseerd zijn, is een vijftal gekozen. Late lente behoort tot van deze vijf! Zie Schrijverspunt.
3 december 2010

––––––––––––––––––––

Uitreiking Nieuwegeinse Literatuurprijs 2010

(Persbericht)

Donderdag 11 november jl. werd bekendgemaakt wie de winnaars van de Nieuwegeinse Literatuurprijs 2010 zijn.
Dit was de elfde editie van de NLP, waarbij prijzen worden toegekend voor het beste proza en de beste poëzie.

Het was een prachtige avond waarop jury, genomineerden en publiek volop konden genieten van fragmenten uit het genomineerde proza en van de poëzie van genomineerden dichters.
De muzikale omlijsting op deze inspirerende avond was in handen van Thomas Triemstra. De avond werd gepresenteerd door Deborah Klaassen, schrijfster van Bek dicht en dooreten! en redacteur van OpSpraak (http://www.deborahklaassen.com).

De prijs voor poëzie ging dit jaar naar Saskia van Leendert (http://www.saskiavanleendert.nl/) met het gedicht Misschien.
Uit het juryrapport:
Een mooi, eenvoudig gedicht waarvan zowel vorm als inhoud intrigeren.
De enjambementen benadrukken relevante betekenis-elementen en alles is ’misschien’alleen het zoeken ’naar bewijs van jouw bestaan’ dat gebeurt ’volhardend’, schitterend.
’Misschien’ is een gedicht waarmee iedereen zich kan identificeren en een genot om te lezen.
Paul Vincent kreeg een eervolle vermelding voor zijn gedicht Vluchteling te Sangatte-Calais en Gerrit Pleiter kreeg de aanmoedigingsprijs toegekend voor zijn gedicht Langharig zonlicht.

De prijs voor het beste prozawerk werd gewonnen door Selene Broers voor haar verhaal in homerische stijl Op zoek naar Odysseus.
Uit het juryrapport: De jury was onder de indruk van de wijze waarop de auteur in de voetsporen trad van een van de oudst bekende en overgeleverde verhalen, om een eeuwig thema vanuit verrassend perspectief te vertellen. Naadloos werden drieduizend jaar vertelkunst overbrugd. (…) Het resulterende verhaal is bovendien ’af’: het kan zo gepubliceerd worden.
Een eervolle vermelding ging naar Petronella C. Dingjan-Bult voor haar verhaal De wortels van het bestaan; Jolies Heij kreeg de aanmoedigingsprijs voor haar verhaal Papier.

De prijswinnaars ontvingen een kunstwerk van de hand van Marja Koopmans (http://www.marjakoopmans.nl/) en een jaarabonnement op OpSpraak. Daarnaast ontvingen zij nog een boek van de hand van Wilma Hollander, winnares NLP-proza 2009 en het boekje Funshoppen in het Nederlands, ter beschikking gesteld door de redactie van OpSpraak.Bij de foto:
De winnaars van de Nieuwegeinse Literatuurprijs 2010. V.l.n.r. Saskia van Leendert, winnares NLP-poëzie, presentator Deborah Klaassen, schrijver en redacteur van OpSpraak, Selene Broers, winnares NLP-proza

Zie ook www.opspraak.net.
Enkele films van de uitreiking vindt u hier.
13/15-11-2010

»Funshoppen« in de ramsj

Binnenkort worden nog onverkochte exemplaren van Funshoppen in het Nederlands in de ramsj gedaan. Een laatste kans dus om het boekje te bemachtigen als je het nog niet hebt!
Funshoppen is onder meer nog te verkrijgen bij Boekmerk.
26/30-8 en 15-10-2010

»Late lente« bestellen

Waaraan het ligt, weet ik niet, maar in een enkel geval schijnt men met de bestel- en betaalprocedure bij Free Musketeers niet goed uit de voeten te kunnen.
U kunt ’Late lente’ natuurlijk ook altijd in de boekhandel, bij Boekmerk of bij een andere internetwinkel bestellen.
26-8 en 20-10-2010

Schrijver aan het woord op Schrijverspunt

Op Schrijverspunt.nl staat sinds 22 juli 2010 een bijdrage van mij over het schrijfproces:in de rubriek ’Schrijvers aan het woord’, getiteld: De schrijver gaat op avontuur in een onbekende wereld – en hoopt dat de lezer die herkent. (Schrijverspunt > Schrijfactiviteit > Schrijvers aan het woord.)
28-7/23-8-2010

OpSpraak 43 verschenen

Eind juli is OpSpraak nummer 43 verschenen. Zie OpSpraak.net.
28-7-2010


Recensie van »Late lente« op Schrijverspunt

Op de webstek Schrijverspunt.nl staat sinds medio mei een recensie van Late lente. Deze is ook te lezen op de pagina »Recensies« op deze stek.

Optreden bij Taalpodium Utrecht / Zeist

19 mei 2010 - In het Schillertheater Place Royale te Utrecht heb ik op de literaire avond van Taalpodium Utrecht/Zeist enkele fragmenten uit mijn verhalenbundel Late lente voorgelezen.

20-5-2010

OpSpraak 42 verschenen met vertragingOnlangs is OpSpraak nummer 42 verschenen, door omstandigheden vertraagd. De verzending vindt hoogstwaarschijnlijk nog plaats in mei.
22-4/21-5-2010

BoekbesprekingEen bespreking van mijn hand van Thierry Deleu’s roman Liefde en dood op Sint-André is
gepubliceerd op OpSpraak.net: Thierry Deleu, Liefde en dood op Sint-André: Laatste deel door ander geschreven in aangrijpende roman.

22-4-2010
Boeken in Beeld: nieuw initiatief van BeeldSpraakOp www.opspraak.net staat een nieuwe pagina waarop boeken van schrijvers en medewerkers van OpSpraak en BeeldSpraak. Tot nu toe staan boeken vermeld van D.M.E. (Deborah) Klaassen, Rik Vollebregt, Dick van Zijderveld en Jacqueline Zirkzee. Het is de bedoeling de pagina op korte termijn fors uit te breiden. Klik hier voor de Boekenuitstalling.

22-4-2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
’Late lente’ nu ook in de winkel verkrijgbaar!


’Late lente’ is nu ook in een winkel te koop. Boekwinkel ’Boek ’n plank’ heeft de verhalenbundel in zijn assortiment opgenomen. Deze boekwinkel specialiseert zich in uitgaven in eigen beheer en boeken die volgens het principe van ’druk op bestelling’ worden vervaardigd.
’Boek ’n plank’ is gevestigd in een 17e-eeuws pand midden in Amsterdam.
Adres: Vijzelgracht 11, 1017 HM Amsterdam.
Telefoon: 06-51993915.
Netpost: jeboekindewinkel@live.nl. Webstek: www.jeboekindewinkel.nl.3 maart 2010
–––––––––––––––
Nieuwe verhalenbundel in wording in uitstalkast

Sinds medio februari staan twee verhalen uit mijn nieuwe verhalenbundel-in-wording ’Verhalen van weemoed en nieuwe hoop’ (werktitel!) op de webstek van TenPages.com. Deze stek biedt een uitstalkast van boeken in wording, vormt een virtueel sociaal netwerk en biedt adviespagina’s voor schrijvers. Wanneer je iets in deze verhalen ziet, kan je ’aandelen’ in de uitgave kopen en daarmee de uitgave van het manuscript bevorderen. Op de stek staat uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat.
Voor de verhalen, klik hier.
22 februari 2010
–––––––––––––––
Bespreking ’Late lente’

Sinds 4 februari 2010 staat op de Nationale Boekenblog een verkorte versie van de bespreking van Thierry Deleu van ’Late lente’.
4 februari 2010
–––––––––––––––
Eerste recensie van ’Late lente’!

De Vlaamse schrijver, dichter en essayist Thierry Deleu schreef de eerste recensie van Late lente. Deze staat op De geletterde mens & The razor en poëzine ’t (muzen-)Koeriertje.

12/18 januari 2010
Funshoppen in het Nederlands al tweemaal herdrukt

Onlangs kregen we bericht dat er reeds een derde druk van Funshoppen is verschenen!

9 december 2009
OpSpraak 41 verschenen; NLP 2009 uitgereikt


Op 10 november zijn de Nieuwegeinse Literatuurprijzen voor proza en poëzie 2009 weer uitgereikt.

Proza:
Wilma Hollander won met haar verhaal Vergane glorie. Een eervolle vermelding kreeg Marleen Schmitz voor haar verhaal M aa n.
Ten slotte gaf de jury een aanmoediging aan Pieter Olde Rikkert, die het verhaal Oorlog in mij inzond.
Poëzie:
Het winnende gedicht was Het perspectief van Inge Boulonois.
Er waren twee eervolle vermeldingen:
paul vincent - Bestemming en
Gerrit Pleiter - Tijd van steen.

De verhalen en gedichten van de winnaars en de eervolle vermeldingen staan in OpSpraak 41, dat op dezelfde dag uitkwam.

Meer over de NLP en OpSpraak 41 op de webstek van OpSpraak.

Funshoppen in het Nederlands


Medio oktober 2009 kwam bij Bert Bakker Funshoppen in het Nederlands. Woordenlijst onnodig Engels uit. Dit boekje is samengesteld door een werkgroep van Stichting Nederlands, een organisatie die zich inzet voor een vitale en rijke Nederlandse taal.

Lees hierover meer…

20 oktober 2009

Van ULM tot het Jordan - Een bijzonder montessorilyceum
Een geschiedenis van het Montessori Lyceum Herman Jordan

In september verscheen een boek over Herman Jordan en de geschiedenis van het Montessori Lyceum Herman Jordan, kortweg »het Jordan« te Zeist.

Het behandelt de oprichting van de school en haar geschiedenis. In het boek staan talrijke anekdotes, vraaggesprekken met oud-docenten en herinneringen van oud-leerlingen (zoals o.m. Boris Dittrich, Denise Jannah, Katja Schuurman en Micha Wertheim) aan hun school en haar oprichter, en tientallen, soms unieke, illustraties.

Isa Weijers, Zijderveld, Dick van. Van ULM tot het Jordan. Een bijzonder montessorilyceum.
Utrecht: Uitgeverij Matrijs, 2009. ISBN: 978 90 5345 389 6.
176 pagina’s. € 19,95.
Te verkrijgen in verschillende boekhandels in regio Zeist en op het Jordan: www.hermanjordan.nl.
12 oktober 2009
Optreden op Open Podium te Nieuwegein


Optreden op het Open Podium te Nieuwegein op 15 september 2009.
Voorlezen van het verhaal Net als vroeger en van een fragment uit Elise (opgenomen in Late lente).
Foto: Jack Koehorst.


september 2009
Vraaggesprek over ’Late lente’

Vanaf 7 augustus 2009 staat op de Nationale Boekenblog een vraaggesprek over »Late lente«.

Utrecht – Verlegen, bedeesd, spiritueel, het zijn woorden die op Dick van Zijderveld van toepassing zijn. ’Late lente’, een bundel met korte verhalen, is zijn debuut. Verhalen over mannen die op een keerpunt in hun leven staan en elk op eigen wijze met de vraag worden geconfronteerd: ‘Is dit lot of toeval?’
Lees verder.


Dick van Zijderveld, voor het schilderij ’La tête aux nuages’ van La Couchie. Foto: Peter le Nobel, Nationale Boekenblog.
10 augustus 2009
OpSpraak 40 is verschenen

OpSpraak 40 is 25 juni jl. verschenen. Weer een boeiend nummer met beschouwingen over literaire genres, verhalen en gedichten.
Lees hierover meer…

Late lente


Eind mei kwam mijn verhalenbundel »Late lente« uit bij uitgeverij Free Musketeers.
Zie hier de aankondiging.

Lees meer over het boek op pagina »Late lente«.

De bundel is o.a. te bestellen bij Free Musketeers.

Foto: Thierry Langeweg.

30 juni 2009De magische werkelijkheid
Middag over magisch realisme in literatuur en beeldende kunst
28 maart 2009

Je loopt toevallig een boekhandel in waar je nooit komt en loopt de liefde van je leven tegen het lijf… Dromen kunnen zo levensecht zijn dat ze uren na je ontwaken je stemming nog beïnvloeden…

Soms lijken gebeurtenissen wel heel toevallig samen te komen – toevallige omstandigheden kunnen je levensloop diepgaand beïnvloeden.
Het ‘gewone’ biedt meer voor wie zich ervoor openstelt. De werkelijkheid kan magisch zijn…

Stichting Beeldspraak en Bibliotheek Nieuwegein organiseerden in samenwerking met Kunstuitleen Nieuwegein onder de titel De magische werkelijkheid een middag over het magisch realisme in literatuur en beeldende kunst. Een aantal schrijvers las voor uit eigen werk en enkele schilders en fotografen exposeerden hun werk. Het publiek kon met hen in discussie gaan over hun werk.

Programma
Jack Koehorst - Werkelijk en onwezenlijk
Iris Creutzburg - De magische werkelijkheid
LeoArie Elsenaar - Oog voor magie
Samantha Kraak - Het verschil tussen Merel en Kraai
Athy van Meerkerk - Verlangen
Ad Witte - The magic Touch
Dick van Zijderveld - Tussen droom en werkelijkheid
Carien Touwen - Dromen
Chris Brussel - Droomhuizen

Presentatie: Fred Goeth.


De bijeenkomst wordt gehouden op 28 maart 2009, van 13.00 - 15.30 uur.
Plaats: Bibliotheek Nieuwegein, Zadelstede 1-10, 3431 JZ Nieuwegein
Telefoon: 030 - 6045834

Zie ook: www.opspraak.net.De afbeelding hierboven is een detail van een schilderij Iris Creutzburg:
Regarder la coquille, 2007, gemengde techniek, 90x70 cm

De optredende kunstenaars. Foto: Lani Koehorst.

Meer foto’s op de webstek van Opspraak.


19 maart / 14 april 2009

OpSpraak nummer 39 is uit

Op 11 maart jl. is nummer 39 van literair tijdschrift OpSpraak. Nu met meer ruimte voor verhalen en gedichten. De vormgeving is geheel vernieuwd.
Meer informatie en bestellen: www.opspraak.net.
19 maart 2009

Nieuwegeinse Literatuurprijzen 2008 uitgereikt - OpSpraak magazine nummer 38 verschenen

Opspraak 38Op 11 november jl. zijn weer de Nieuwegeinse Literatuurprijzen voor proza en poëzie weer uitgereikt.
Het bekroonde verhaal was Wildseizoen van Roy Haverkamp. De prijs voor poëzie ging naar Sylvie Marie voor haar gedicht Wens. Sabine Ernst kreeg een eervolle vermelding voor haar verhaal Lentekoorts.
De bekroonde inzendingen staan afgedrukt in Opspraak magazine nummer 38. Zie verder ook Opspraak - Literaire Pleisterplaats van Stichting BeeldSpraak.
18 november 2008
OpSpraak magazine nummer 37 is uit
Opspraak 37Op 30 juni jl. is nummer 36 van OpSpraak magazine uitgekomen. In dit nummer o.a.: Jos van Liempt en Jet van Swieten over het blijven van roem als schrijver en de tentoonstelling 'Lectori Salutem - Boek en Oudheid' in het Allard Piersonmuseum, Ruud van Weerdenburg op zoek naar een verklaring van het poëtische klimaat een kwarteeuw geleden en een pleidooi van Hans Lubout voor het gebruik van het Nederlands. Verder: poëzie van Jeannette Coppens, A.T. Maatman-Douma, Marleen De Smet, Joris Lenstra, Frouke Arns, Anke Leenders, delius, Amanda Visch, Riet van Ronkel, Paul Hof, Harry Daudt en Elly-Ann van Luxemburg, Maarten Inghels, Peter Hulscher en Anna Bastianie; en verhalen van Jan Ruward, Paul Boluijt en Leo van der Sterren.
Meer informatie en bestellen: www.opspraak.net.
11 juli 2008

Taalkolommen van Dirk Heuvelland
Met ingang van 16 mei worden op deze webstek ook de Taalkolommen van Dirk Heuvelland geplaatst. Eerder verschijnen zij op de webstek van Opspraak. De Taalkolommen zijn de vinden op Taal en spelling, keuze De Taalkolommen van Dirk Heuvelland.
16 mei 2008

OpSpraak magazine nummer 36 is uit
Op 17 maart jl. is nummer 36 van OpSpraak magazine uitgekomen. In dit nummer o.a.: Frans Mouws over zijn zoektocht naar Boudewijn Büch, artikelen over poëzie en oorlog en over poëzie in verhouding tot popmuziek. In de rubriek OpusFlamingi vertelt Thierry Deleu over de generatie dichters van het nieuw-realisme en Jos van Liempdt omschrijft het schrijven van poëzie als ploeteren. Verder in dit nummer veel proza en poëzie. Meer informatie en bestellen: www.opspraak.net.
21 maart 2008
Lof- en Sofprijs der Nederlandse Taal 2007 uitgereikt
De bezoekers van de webstek van stichting Nederlands hebben Thomas von der Dunk gekozen tot winnaar van de Lofprijs der Nederlandse Taal 2007 en minister-president Jan-Peter Balkenende tot winnaar van de Sofprijs der Nederlandse Taal 2007.

Thomas von der Dunk krijgt de prijs voor zijn artikel in de Volkskrant van 23 november 2007 over de vlucht van de Nederlande ‘elite’ naar het Engels. Engels op de universiteit zet Nederlandse studenten op afstand en sluit de elite af van de rest van Nederland, aldus Von der Dunk.
Balkenende krijgt de prijs omdat hij vorig jaar bij de opening van het academies jaar op de Universiteit Wageningen een toespraak in het Engels hield.

Dit jaar is het de vijfde keer dat de Lof- en Sofprijs worden uitgereikt; voor de derde maal zijn de winnaars gekozen door de bezoekers van de webstek van stichting Nederlands.
Persbericht d.d. 11 februari 2008
12 februari 2008


OpSpraak magazine nummer 35 is uit
Medio juni is OpSpraak magazine nummer 35 verschenen. Zie verder www.opspraak.net.
21 november 2007

Nieuwegeinse Literatuurprijs 2007
Op 13 november jl. is voor de achtste keer de Nieuwegeinse Literatuurprijs 2007 toegekend. De winnaars zijn Staf de Wilde voor zijn gedicht 'Nargileh' en L.A. Elsenaar voor zijn verhaal 'De laatste vraag'. De Nieuwegeinse Literatuurprijs is een initiatief van Stichting Beeldspraak te Nieuwegein. Zie verder OpSpraak DigiTaal Literair Centrum.
21 november 2007

Literair weblogboek bij Trouw/Schrijf!
Met ingang van 26 juni jl.ben ik begonnen met een bescheiden literair weblogboek bij Trouw/Schrijf!: www.trouw.nl/schrijf!
6 juli 2007

OpSpraak magazine nummer 34 is uit
Medio juni is OpSpraak magazine nummer 34 verschenen. Zie verder www.opspraak.net.
6 juli 2007

Pagina bij OpSpraak digitaal
Sinds vandaag beschik ik ook over een pagina op de webstek van OpSpraak. Zie www.opspraak.net, keuze Ons netwerk, keuze Beeldsprekers.
4 juni 2007

Woordenlijst 'Evenwaardig Nederlands' in brochurevorm
De woordenlijst Evenwaardig Nederlands in brochurevorm is in twee versies leverbaar: als pdf-bestand en als afgedrukte brochure. De kosten hiervoor bedragen € 10 voor het pdf-bestand en € 25 voor de afgedrukte versie. Zie verder Woordenlijst.
31 mei 2007

Toekenning Lof- en Sofprijs der Nederlandse Taal 2006
Stichting Nederlands heeft de Lof- en Sofprijs der Nederlandse Taal toegekend aan de ChristenUnie / André Rouvoet.
Stichting Nederlands zet zich in voor het behoud en de versterking van de positie van het Nederlands als volwassen cultuurtaal en als moedertaal van ruim 22 miljoen Europeanen. Ze geeft, onder meer, een woordenlijst uit die inmiddels al, in zijn geheel of gedeeltelijk, is
overgenomen door de Standaard, het weekblad Elsevier en de Volkskrant.
De Lof- en de Sofprijs worden jaarlijks uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich het voorafgaande jaar het verdienstelijkst heeft gemaakt voor de Nederlandse taal en aan de persoon of organisatie die, bewust of onbewust, de Nederlandse taal ernstig te kort heeft gedaan.
De Lofprijs der Nederlandse Taal 2006 is gewonnen door ChristenUnie / André Rouvoet. Rouvoet krijgt die prijs van de stichting Nederlands als aanvoerder van de ChristenUnie die in haar partijprogramma pleit voor de verankering van het Nederlands in de grondwet. Ook in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Balkenende is dit voornemen vastgelegd, mede door toedoen van de ChristenUnie-voorman.

De Sofprijs der Nederlandse taal 2006 gaat naar het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie kreeg de voor de grote inspanning die het zich getroost om zo Engels mogelijk over te komen. EZ dirkt zijn persberichten op met veel onnodig Engels, organiseert technologiebijeenkomsten voor Nederlandse ondernemers die, gezien de programma's, geheel in het Engels zijn, bedenkt Engelstalige namen voor campagnes enzovoort.
Meer informatie: http://www.stichting-nederlands.nl.
14 februari 2007

OpSpraak vernieuwd
Het literair tijdschrift OpSpraak wordt vernieuwd. Vanaf maart 2007 gaat dit verschijnen als OpSpraak magazine. Het blad is een uitgave van stichting BeeldSpraak te Nieuwegein.
Hoofdredacteur ad interim van OpSpraak magazine is Jet van Swieten. Auteur dezes is aangesteld als redacteur proza en eindredacteur.
In het eerste nummer in de nieuwe opzet komen o.a. de verhalen en gedichten die genomineerd zwaren voor de Nieuwegeinse literatuurprijs 2006.
10 /14 februari 2007

Verhaal genomineerd
Mijn verhaal Het manuscript is genomineerd voor de Nieuwegeinse Literatuurprijs 2006. Dit verhaal wordt gepubliceerd in het voorjaarsnummer 2007 van OpSpraak magazine.
1/28 november 2006 / 1 maart 2007

Nieuw op de webstek
Met ingang van deze bewerking van de webstek treft u een aparte lijst aan van recente aanvullingen en bewerkingen.
30 augustus 2006


Spellen volgens het Witte boekje
Het onlangs verschenen Witte Boekje. Spellinggids van het Nederlands betekent een goed bruikbare verbetering van het officiële Groene Boekje uit 2005. Overigens is dat Groene Boekje weer een verbetering (duidelijker, consequenter, logischer) dan het Groene Boekje van 1996.
Het Witte Boekje is logischer, consequenter, beter bij het taalgevoel aansluitend en minder (onnodig) ingewikkeld. Toch is ook het Witte Boekje niet perfect: op een aantal punten is m.i. juist het Groene Boekje beter.
Met vele redacties en uitgeverijen zal ik dan ook het Witte Boekje als richtlijn aanhouden. Op de punten waar juist het Groene Boekje logischer of consequenter is, volg ik dat.
Binnenkort komt op deze webstek een lijstje met commentaar op het Witte Boekje.
30 augustus 2006Bewoner Virtueel Kunsthuis Utrecht.
Zowel Dick van Zijderveld als Schrijverskring Gyrinus Natator zijn sinds enige tijd bewoner van het Virtueel Kunsthuis Utrecht.
30 augustus 2006


Prijs aangepast van Woordenlijst Evenwaardig Nederlands.
De prijs van de brochureversie van de woordenlijst Evenwaardig Nederlands verhoogd naar € 18,00. De reden hiervoor zijn de voortdurend groeiende omvang van de lijst en stijgende prijzen voor reproductie en verzending.

22 juni 2006


Woordenlijst Evenwaardig Nederlands bijgewerkt
De woordenlijst Evenwaardig Nederlands. Voorstellen voor Nederlandse woordkeuze is weer bijgewerkt. De lijst telt nu ruim drieënzestighonderd ingangen.
De Woordenlijst ‘Evenwaardig Nederlands’ is op deze webstek te raadplegen.
Daarnaast kan de lijst worden geleverd volgens het principe van 'druk op afroep'. U ontvangt de lijst dan zover aangevuld als hij ten tijde van het afdrukken is. Zie verder de woordenlijst.
26 januari 2006 - 8 juni 2006 - 30 augustus 2006Terug naar boven
NAAR OPENINGSPAGINA


––––––––––––––––––––––––––––

© Dick van Zijderveld 2006 - 2014


14/16 januari/8 februari 2013

NAAR ARCHIEF 2006-2012


Terug naar boven
NAAR OPENINGSPAGINA


––––––––––––––––––––––––––––


© Dick van Zijderveld 2013 - 2014