BLOG


Doedelzakspel - een magisch realistische roman
Het boek vordert snel. De eerste proef is behandeld en het omslag is gereed. De verschijning wordt in november verwacht. Een presentatie van het boek in een zaaltje of iets dergelijks is in deze tijd geen reële mogelijkheid. Maar u hoort van ons!
17 oktober 2020

Het omslag voor Doedelzakspel is gereed!
Tot mijn grote genoegen kan ik melden dat het omslag van Doedelzakspel gereed is. Het is m.i. zeer geslaagd.

2 oktober 2020

Door het werk van Hubert Lampo geïnspireerd
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het programma Door het werk van Hubert Lampo geïnspireerd in De Tweede Verdieping in Nieuwegein ook in volle gang. Het is weliswaar nog niet geheel duidelijk of het programma inderdaad met publiek kan plaatsvinden, maar er wordt ook op volop nagedacht over een manier om het per Zoom of een soortgelijk programma uit te zenden.
En inmiddels is de kopij voor het boek Door het werk van Hubert Lampo geïnspireerd, gereed en naar de uitgever gezonden. In dit boek staan de afbeeldingen van zeven beeldende-kunstwerken, drie verhalen en en een gedicht, alle geïnspireerd zijn door een verhaal van Lampo. Het belooft een mooi boekwerk te worden!
2 oktober 2020

Nieuwe titel: Doedelzakmuziek wordt Doedelzakspel
In volle vaart wordt er aan de voorbereiding van de uitgave van de roman gewerkt. Bij uitgeverij aquaZZ gaat het heel snel, of heb ik geluk dat er net tijd was? Wie weet scheelt het dat mijn uitstekende redacteur Jacqueline Zirkzee het manuscript al „voorbehandeld” heeft. In elk geval wordt er nu de laatste hand gelegd aan het manuscript en zijn er al besprekingen over de omslag. Het ziet ernaar uit dat het mooi wordt!

In feite was de titel Doedelzakmuziek nog voorlopig, al was ik er inmiddels aardig aan gewend. Na een aantal besprekingen over relatie tussen titel en inhoud, de kans op niet gewenste misverstanden, hebben we een veel betere titel gevonden: Doedelzakspel. Deze titel sluit (nog) beter op de inhoud aan.
16 september 2020

Over doedelzakken
Duizenden jaren vóórdat hij in de Keltische landen terechtkwam, speelde men in Azië, Noord-Afrika en Europa al op voorlopers van de moderne doedelzak. De oudste typen waren eenvoudige rietfluiten, die werden door hun constructie kunnen worden beschouwd als voorlopers van de hedendaagse doedelzak. De oudste doedelzakachtige instrumenten zijn waarschijnlijk afkomstig uit het tegenwoordige India, Pakistan en Iran. Dit instrument is mogelijk naar het westen gebracht door Alexander de Grote. Ook de Romeinen zouden al doedelzakspelers in het leger hebben gehad.
Het woord „doedelzak” is via verbasteringen in allerlei talen uiteindelijk afgeleid van het Turkse woord düdük, dat fluit betekent.

Bij doedelzakken denkt men tegenwoordig meestal aan de grote Schotse doedelzak, die gewoonlijk in de open lucht wordt gespeeld. Er zijn echter verschillende soorten doedelzakken, en die werden en worden ook bespeeld in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Polen en Spanje, op de Balkan en in Scandinavië doedelzakken bespeeld.
Het schijnt dat de Kelten omstreeks 500 voor Christus een soort doedelzak naar Brittannië brachten. In de verschillende streken werden eigen typen ontwikkeld, zoals de Northumbrian pipes en in Ierland de Uillean pipes. Deze typen worden niet met de mond aangeblazen, maar de lucht wordt aangevoerd door een balg, die met de elleboog wordt bediend. Uilleann pipes (píobaí uilleann) betekent dan ook letterlijk: „fluiten (pipes) van de elleboog”.
In Schotland ontstonden naast de bekende Great Highland bagpipes ook de Lowland-doedelzak en de Schotse small-pipes.
1 september 2020

Doedelzakmuziek - een roman
Het manuscript van mijn nieuwe roman „Doedelzakmuziek” is klaar. Inmiddels ligt het bij uitgeverij aquaZZ.
De verschijning staat gepland voor medio november. En er is ook al een ISBN toegekend: 978 94 93023 67 3.

Over de inhoud
Een onverwachte brief van een advocaat zet een reeks gebeurtenissen in gang, die het leven van de 29-jarige historica Anne-Thérèse ingrijpend zullen veranderen.
Zij ontdekt van wie zij echt afstamt, en krijgt de mogelijkheid een al een halve eeuw voortwoekerend geschil tussen twee families op te lossen. Zij verwerft een diep inzicht in zichzelf en de aard van de kosmos.

augustus/september 2020Naar volledige webstek.
Terug naar boven
NAAR OPENINGSPAGINA


––––––––––––––––––––––––––––


© Dick van Zijderveld 2020