BLOGVolksgezondheid en zomertijd

Over vier dagen is het weer zover. Op 28 maart wordt de klok weer verzet naar de „zomertijd”. Tot 31 oktober loopt de klok dan een uur voor op de standaardtijd (wintertijd).
    De zomertijd is ooit (in Nederland in 1976) ingevoerd in de veronderstelling dat doordat het ’s avonds langer licht blijft er flink wat energie voor verlichting kan worden bespaard. Dit bleek al snel niet te kloppen: mensen trokken erop uit, vaak met auto’s, en gebruikten zeker niet minder energie. Bovendien zijn er inmiddels de moderne led-lampen die een fractie van de energie van de toen nog gebruikelijke gloeilampen gebruiken.

Beïnvloeding van de biologische klok
De zomertijd heeft echter grote bezwaren. Het verzetten van de klok heeft grote invoed op de biologische klok van de mens, maar ook die van dieren. In 2007 is onderzoek aan Rijksuniversiteit Groningen en de Ludwig Maximilians-Universiteit te München gedaan naar de gevolgen van het verzetten van de klok.
    Het bleek dat het gezonder is de klok niet te verzetten en bovendien een standaardtijd te kiezen die het meest aansluit bij de natuurlijke tijd. Internationaal literatuuronderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bevestigt deze bevindingen. Later onderzoek in Rusland van Borisenkov en anderen in 2017 komt tot dezelfde conclusies.
    De keuze voor een niet-natuurlijke tijd heeft vele negatieve gevolgen: slaapduur en slaapkwaliteit nemen af, het aantal mensen met kanker neemt toe, depressies en overgewicht nemen toe en de algemene levensverwachting neemt af.
   
Het hele jaar standaardtijd is gezonder
Het is het gunstigst voor de volksgezondheid als het hele jaar door de standaardtijd (wintertijd) geldt. In deze tijdsinstelling komt de zon vroeger op, wat beter aansluit bij het bioritme van de mens.
    In Nederland wordt nu twee keer per jaar gewisseld tussen de standaardtijd (wintertijd) en zomertijd. Direct na de wisselingen slapen mensen slechter; vooral direct na de wisseling naar de zomertijd. Verder komen direct na de wisseling naar de zomertijd meer hartinfarcten voor. Deze effecten treden niet op bij een vaste tijdinstelling voor het hele jaar.
    Het is voor de volksgezondheid dan ook het beste om een tijd in te stellen die aansluit op het natuurlijke dag- en nachtritme op aarde. Bij deze instelling komt de zon vroeg op. Dat is het geval met de standaardtijd. Het RIVM adviseert dan ook de standaardtijd (de „wintertijd” dus) in te voeren en de klok niet meer te verzetten.
    Nog beter zou het zijn als Nederland en België zouden overschakelen op de tijdzone die voor ons het natuurlijkst is: de Greenwichtijd (GMT). Nu lopen we in de winter 35 minuten voor op de natuurtijd, daar we sinds de Tweede Wereldoorlog de Midden-Europese Tijd (MET), dat is de tijd van Berlijn, gebruiken.

Niet onbelangrijk
Sommigen, ook politici, beschouwen de discussie over zomertijd als onbelangrijk, een „non-issue”.
    Los van de genoemde gezondheidsrisico’s ervaren veel mensen het wisselen naar de zomertijd als onaangenaam, vooral kinderen, ouderen en avondmensen. Vaak een week lang, tot soms een maand toe, hebben zij problemen met de aanpassing, zoals vermoeidheid en slecht slapen. Dit heeft niet alleen effect op het welvinden, maar ook op de productiviteit.            
    Daarnaast zijn er ook economische gevolgen voor het werk van landbouwers: dieren moeten zich aanpassen en ook  besproeiingsschema’s moeten worden aangepast.
    Inmiddels is gebleken dat 80% van de Europeanen af wil van deze wisseling van tijd. Als zoveel mensen van het verzetten van de klok af willen, kan het onderwerp toch moeilijk als „niet belangrijk” worden beschouwd.
    En – ook gevoelsmatig of spiritueel gezien lijkt het beter om aan te sluiten bij het kosmische ritme van zonsop- en ondergang.

Juist nu goede gelegenheid
Het Europees Parlement besloot in 2019 de zomertijd per 28 maart 2021 af te schaffen. Dit wordt nu uitgesteld. Juist dit jaar met zijn lockdowns en verminderde mobiliteit lijkt uitermate geschikt voor een omschakeling naar standaardtijd.   
    Onbegrijpelijk dat dit niet gebeurt. Alleen de klok niet vooruit zetten zou uit oogpunt van volksgezondheid een enorm preventief effect hebben.

Bronnen:
https://www.rivm.nl/nieuws/wintertijd-beter-voor-volksgezondheid-dan-zomertijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomertijd

Zie ook eerdere ingezonden brief in Trouw van 11 maart 2021.
Inmiddels staat er op nu.nl een interessant filmpje over de zomertijd: Waarom je een korter lontje kan hebben na het ingaan van de zomertijd.
24/30 maart 2021                                                                                                                                                                                                 Dick van ZijderveldVraaggesprek wederom uitgesteld
Het voor 17 februari jl. geplande vraaggesprek met
Schrijven.Communityvia Zoom is wederom uitgesteld. Nader bericht volgt.
16 februari 2021

Door het werk van Hubert Lampo geïnspireerd opnieuw uitgesteld
Helaas hebben wij moeten besluiten het programma Door het werk van Hubert Lampo geïnspireerd in Nieuwegein opnieuw uit te stellen. We hopen dat het programma in de komende zomer of het najaar uitgevoerd kan worden. Dit programma wordt georganiseerd door de bibliotheek van Nieuwegein (De Tweede Verdieping) en Stichting KunstGein.
Zodra er meer bekend is, kunt u dat op o.a. deze stek lezen.
11 februari 2021

Uitgesteld vraaggesprek
Het oorspronkelijk voor 13 januari jl. geplande vraaggesprek met
Schrijven.Communityvia Zoom is nu vastgesteld op woensdag 17 februari, 19.00 - 19.30 uur.
Om het gesprek te volgen kun je je aanmelden via support@schrijven.community.

Schrijven.Community wil bevorderen dat meer Nederlandstalige schrijvers hun talent ontwikkelen. Het wil de stap van manuscript naar boek gemakkelijker maken.
29 januari 2021

Ondersteun je plaatselijke boekhandel
De boekhandels zijn dicht als gevolg van de coronamaatregelen. Het afgelopen jaar was door de lange lockdown al heel zwaar voor de boekhandel. Nu er een nieuwe periode van lockdown is ingesteld wordt het onzeker, of elke boekhandel na die periode nog open kan gaan, nog kan bestaan.
De grote internetboekverkopers zullen het wel redden. Maar voor de plaatselijke boekhandel wordt het moeilijker. En juist daar kun je rondsnuffelen tussen nieuwe en oudere uitgaven, kan je persoonlijk advies krijgen, worden vaak literaire bijeenkomsten georganiseerd.
Die plaatselijke boekhandel wil je toch niet missen? Vandaar de oproep om met het aanschaffen van nieuwe boeken niet te wachten tot je weer in de boekhandel terecht kunt. Ook bij de plaatselijke boekhandel kan je per internet je boek bestellen. Veel boekhandels hebben een eigen website, en alle zijn telefonisch bereikbaar. Zie ook https://www.hebban.nl/steunjeboekhandel.

Ook mijn boeken zijn alle bij de plaatselijke boekhandel te bestellen!21 januari 2021

Vraaggesprek uitgesteld
Helaas is het vraaggesprek met Schrijven.Community vanavond een maand uitgesteld.
13 januari 2021

Rechtstreeks vraaggesprek met schrijven.community
Op 13 januari 2021, 19.00 - 19.30 uur geef ik via Zoom een interview met Schrijven.Community.
Om het gesprek te volgen: aanmelden via support@schrijven.community.
Schrijven.Community wil bevorderen dat meer Nederlandstalige schrijvers hun talent ontwikkelen. Het wil de stap van manuscript naar boek gemakkelijker maken.
11 januari 2021

Beoordelingen van Doedelzakspel
Inmiddels heb ik al enkele beoordelingen van Doedelzakspel van lezers ontvangen. Ook op Bol.com zijn inmiddels enkele beoordelingen verschenen. Tot mijn genoegen zijn lezers enthousiast. Zie pagina Doedelzakspel op deze stek.
8 januari 2021

Winactie Banger Sisters groot succes
De winactie voor Doedelzakspel was een groot succes. Maar liefst 1867 bezoekers van Banger Sisters waren geïnteresseerd! Inmiddels is de winnaar bekendgemaakt.
8 januari 2021

6 American Things in the Netherlands (that I didn't expect to see)
Een leuk filmpje op YouTube van een Amerikaanse die zich verbaast over het „Amerikaans doen” van Nederlanders. Op 8.30 over het taalgebruik.
Met dank aan vinder Paul Uljé.
21 december 2020

Het heksenhuis (2)
Een mooie video van Het heksenhuis op Facebook.
14 december 2020

Nog
een winactie
Ook Banger Sisters heeft een winactie georganiseerd. Deze loopt van 9 tot 16 december.
9 december 2020

Het heksenhuis
Een aanbevelenswaardig boek van collega Jacqueline Zirkzee: Het heksenhuis.
„Complotdenken in de zeventiende eeuw: hekserij veroorzaakte ziekten en rampen. Een avontuurlijk verhaal op basis van bestaande personen, brieven en processtukken over de massale heksenjacht in het Duitse bisdom Bamberg.”
4 december 2020

Interview

Sinds 3 december jl. staat een interview met mij op Banger Sisters en Bezeten Boeken.
4 december 2020

Winactie
Van 3 t/m 10 december is er een winactie op Bezeten Boeken.
4 december 2020

Recensies op Banger Sisters en Bezeten Boeken
Op Banger Sisters en Bezeten Boeken staat een eerste recensie van Doedelzakspel. Zie op Banger Sisters en Bezeten Boeken.
2 december 2020

Doedelzakspel nu overal leverbaar
Sinds gisteren is Doedelzakspel overal leverbaar; gereserveerde boeken kunnen nu worden geleverd.
Zie ook de boektrailer op YouTube.
Het persbericht is geplaatst op Banger Sisters en Bezeten Boeken.
24 november 2020

Hebban
Tot mijn genoegen is Doedelzakspel ook al aangekondigd op Hebban.
16 november 2020

Doedelzakspel
Het boek wordt nu gedrukt. De publicatiedatum is nu vastgesteld op 23 november a.s.
De prijs wordt € 20.
Je kunt het boek nu al reserveren bij de uitgever en iedere boekhandel in Nederland en Vlaanderen.

5/6 november 2020

Door het werk van Hubert Lampo geïnspireerd uitgesteld
Als gevolg van de problemen met covid-19 en de diverse noodzakelijke maatregelen hebben wij besloten dat we het programma Door het werk van Hubert Lampo geïnspireerd uitstellen tot volgend voorjaar. In mei hopen we de themabijeenkomst alsnog te kunnen houden.
De schilderijen die nu in de bibliotheek hangen, blijven daar hangen tot 27 november. Als de bibliotheek weer open is, zijn ze daar tot die datum te bezichtigen.
Het programma van lezingen, presentaties van de letterkundige werken en bespreking van de kunstwerken wordt uitgesteld tot 22 april 2121, evenals de presentatie van het boek.
5/6 november 2020

Door het werk van Hubert Lampo geïnspireerd
Inmiddels zijn de beeldende-kunstwerken voor dit programma Door het werk van Hubert Lampo geïnspireerd in De Tweede Verdieping opgehangen. Zie https://www.youtube.com/watch?v=6SpVLh_w_to&feature=youtu.be.
De inzending van Nancy Boone getiteld „Wachten” bestaat uit een beschilderd boek; zie https://www.youtube.com/watch?v=KJo-l-gEcmo&feature=youtu.be.
2 november 2020

Doedelzakspel - Nog een paar weken …
Vorige week heb ik het fiat voor druk van het boek gegeven. De publicatiedatum is vastgesteld op 21 november a.s.
De prijs wordt € 20.
2 november 2020

Doedelzakspel - een magisch-realistische roman
Het boek vordert snel. De eerste proef is behandeld en het omslag is gereed. De verschijning wordt in november verwacht. Een presentatie van het boek in een zaaltje of iets dergelijks is in deze tijd geen reële mogelijkheid. Maar u hoort van ons!
17 oktober 2020

Het omslag voor Doedelzakspel is gereed!
Tot mijn grote genoegen kan ik melden dat het omslag van Doedelzakspel gereed is. Het is m.i. zeer geslaagd.
2 oktober 2020

Door het werk van Hubert Lampo geïnspireerd
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het programma Door het werk van Hubert Lampo geïnspireerd in De Tweede Verdieping in Nieuwegein ook in volle gang. Het is weliswaar nog niet geheel duidelijk of het programma inderdaad met publiek kan plaatsvinden, maar er wordt ook volop nagedacht over een manier om het per Zoom of een soortgelijk programma uit te zenden.
En inmiddels is de kopij voor het boek Door het werk van Hubert Lampo geïnspireerd gereed en naar de uitgever gezonden. In dit boek staan de afbeeldingen van zeven beeldende-kunstwerken, drie verhalen en en een gedicht, alle geïnspireerd door een verhaal van Lampo. Het belooft een mooi boekwerk te worden!
2 oktober 2020

Nieuwe titel: Doedelzakmuziek wordt Doedelzakspel
In volle vaart wordt er aan de voorbereiding van de uitgave van de roman gewerkt. Bij uitgeverij aquaZZ gaat het heel snel, of heb ik geluk dat er net tijd was? Wie weet scheelt het dat mijn uitstekende redacteur Jacqueline Zirkzee het manuscript al „voorbehandeld” heeft. In elk geval wordt er nu de laatste hand gelegd aan het manuscript en zijn er al besprekingen over de omslag. Het ziet ernaar uit dat het mooi wordt!

In feite was de titel Doedelzakmuziek nog voorlopig, al was ik er inmiddels aardig aan gewend. Na een aantal besprekingen over relatie tussen titel en inhoud en de kans op niet gewenste misverstanden, hebben we een veel betere titel gevonden: Doedelzakspel. Deze titel sluit (nog) beter op de inhoud aan.
16 september 2020

Over doedelzakken
Duizenden jaren vóórdat hij in de Keltische landen terechtkwam, speelde men in Azië, Noord-Afrika en Europa al op voorlopers van de moderne doedelzak. De oudste typen waren eenvoudige rietfluiten, die door hun constructie kunnen worden beschouwd als voorlopers van de hedendaagse doedelzak. De oudste doedelzakachtige instrumenten zijn waarschijnlijk afkomstig uit het tegenwoordige India, Pakistan en Iran. Dit instrument is mogelijk naar het westen gebracht door Alexander de Grote. Ook de Romeinen zouden al doedelzakspelers in het leger hebben gehad.
Het woord „doedelzak” is via verbasteringen in allerlei talen uiteindelijk afgeleid van het Turkse woord düdük, dat fluit betekent.

Bij doedelzakken denkt men tegenwoordig meestal aan de grote Schotse doedelzak, die gewoonlijk in de open lucht wordt gespeeld. Er zijn echter verschillende soorten doedelzakken, en die werden en worden ook bespeeld in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Polen en Spanje, op de Balkan en in Scandinavië.

Het schijnt dat de Kelten omstreeks 500 voor Christus een soort doedelzak naar Brittannië brachten. In de verschillende streken werden eigen typen ontwikkeld, zoals de Northumbrian pipes en in Ierland de Uillean pipes. Deze typen worden niet met de mond aangeblazen, maar de lucht wordt aangevoerd door een balg, die met de elleboog wordt bediend. Uilleann pipes (píobaí uilleann) betekent dan ook letterlijk: „fluiten (pipes) van de elleboog”.
In Schotland ontstonden naast de bekende Great Highland bagpipes ook de Lowland-doedelzak en de Schotse small-pipes.
1 september 2020

Doedelzakmuziek - een roman
Het manuscript van mijn nieuwe roman „Doedelzakmuziek” is klaar. Inmiddels ligt het bij uitgeverij aquaZZ.
De verschijning staat gepland voor medio november. En er is ook al een ISBN toegekend: 978 94 93023 67 3.

Over de inhoud
Een onverwachte brief van een advocaat zet een reeks gebeurtenissen in gang, die het leven van de 29-jarige historica Anne-Thérèse ingrijpend zullen veranderen.
Zij ontdekt van wie zij echt afstamt, en krijgt de mogelijkheid een al een halve eeuw voortwoekerend geschil tussen twee families op te lossen. Zij verwerft een diep inzicht in zichzelf en de aard van de kosmos.
augustus/september 2020Naar volledige webstek.
Terug naar boven
NAAR OPENINGSPAGINA


––––––––––––––––––––––––––––


© Dick van Zijderveld 2020, 2021